Eğlenerek Öğrenen Mutlu Çocukların Adresi

Hakkımızda

Hakkımızda

* ABA okulöncesi ‘‘bilim ve sanat’’ akademisi olarak, ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ ATÖLYELERİNDE beyin uyumlu öğrenme deneyimleri ve 6 farklı etkinlik atölyesinde tüm öğrencilerine ÜSTÜN YETENEK PROGRAMI sunar. Çocuklar temel müzik eğitimi alırlar, kinestetik zekâlarını geliştiren Yoga, bedeni doğru kullanma ve doğru nefes tekniklerini öğrenirler. Ana dillerini doğru ve etkili kulanmayı öğreniler ve bir yabancı dilin (İngilizce) temel becerilerini edinebilirler, örneğin 4 yaş grubundaki öğrenciler yılda en az 25 bilimsel deney ve gözlem yaparlar, resim, tasarım,sahne sanatları, mutfak sanatları ve kinestetik atölyelerinde özgün uygulamalara katılırlar. Sayısal farkındalıklarını ve matematik zekâlarını, bu amaca göre özel olarak tasarlanmış eğitim materyalerinden oluşan "Matematik Atölyesinde" geliştirirler. Bu atölyede ABAdoku, üç boyutlu tasarım ve mental aritmetik öncesi temel becerileri kazanırlar. İsteğe bağlı olarak 4 yaş ve üzeri öğrencilerimiz, haftada 2 saat MENTAL ARİTMETİK eğitimine katılabilirler. "Matematik Atölyesi", ABA´ya özgü ve Türkiye´de bu amaca yönelik ilk ve tek uygulamadır.

* ABA’ nın ana felsefesi her çocuğun potansiyel bir dahi olduğu görüşüne dayanır ve insanın güdülerek değil düşünerek gelişeceğine inanır.

* ABA, modern bir okulöncesi kurum olarak tasarlanmıştır ve her etkinlik için özel bir alan/atölye/köşe mevcuttur.

* ABA’nın hedef kitlesi, -5 ay ile +6 yaş arasındaki bebekler/çocuklar ve aileleridir.

-5 ay ile 2,5 yaş arası bebekler için anneler evde “AKILI BEBEKLER AKADEMİSİ” isimli kitabımızı okuyarak programımızı hamilelik döneminden başlayarak uygulayabilirler. 3-6 yaş grubundaki çocuklar ABA´ya gelerek kurumsal eğitim alabilirler.

* ABA’da görev yapacak öğretim elemanları özel bir sınavla seçilir ve ABA yöntemi konusunda sürekli hizmet içi eğitim alırlar.

* ABA’da kullanılan eğitsel materyallerinin bir bölümü, ilgili standartları karşılamak için Hollanda, Almanya ve İsveç’ten ithal edilmiştir.

* ABA’da çocuklar tüm zekâ alanlarının uyarıldığı ve ‘‘ duygusal güvenliğin ’’ en üst düzeyde sağlandığı ortamlarda kendi tercihleri doğrultusunda deneyerek, yaşayarak öğrenirler.

* ABA, kendi felsefesini ve yöntemini geliştiren akademisyen ve yabancı uzmanların danışmanlığında hizmet verir. Eğitim programlarını Amerikan Rhode Island Üniversitesi Psikoloji bölümü işbirliği ile  geliştirir/düzenler.

 
 

Sertifikalarımız

Sağlıklı beslenme kriterlerini sağladığımız okulumuz, 'Beslenme Dostu Okul' sertifikasını almış bulunmaktadır.